Gaudium Catering ApS

Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.


Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Gaudium Catering ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Gaudium Catering ApS
Industrigrenen 15
2635 Ishøj
CVR-nr.: 36889853

Telefon: +45 30 70 52 02

E-mail adresse: gaudium@gaudium.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Formål: Vi indsamler personoplysninger for at kunne analysere brugeradfærd og dermed sikre, at vores kunder får den mest optimale oplevelse når de bruger vores hjemmeside
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1,

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Fra bestillingsformularen på vores hjemmeside. Oplysninger som kunden selv oplyser for at kunne gennemføre en bestilling og modtage levering af produkt(er).

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer som standard dine personoplysninger i 5 år.
 • Ved køb af produkter med en længere garantiramme er det nødvendigt at opbevare personoplysninger i op til 25 år, for at kunne imødekomme garantien. Du kan til enhver tid anmode om at få slettet dine personoplysninger, men dette vil medføre, at garantirammen ikke kan imødekommes.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: Vi indsamler personoplysninger for at kunne komme i kontakt med ansøger
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1,

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Jobansøgningen

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på ikke at opbevare dine personoplysninger lægere tid end det har relevans for et potentielt job, dog i maks 5 år.

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: Vi indsamler personoplysninger for at kunne levere den/de ønskede varer.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1,

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Fra bestillingsformularen på vores hjemmeside. Oplysninger som kunden selv oplyser for at kunne gennemføre en bestilling og modtage levering af produkt(er).

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer som standard dine personoplysninger i 5 år.
 • Ved køb af produkter med en længere garantiramme er det nødvendigt at opbevare personoplysninger i op til 25 år, for at kunne imødekomme garantien. Du kan til enhver tid anmode om at få slettet dine personoplysninger, men dette vil medføre, at garantirammen ikke kan imødekommes.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 • Ret til berigtigelse (rettelse)

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling

 • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

 • Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 1. version af Gaudium Catering ApS persondatapolitik skrevet 16/5-2018

Menu